Олена ШЕВЧУК

Текст із сайту drevo-folk.kiev.ua, 2008.

Музикознавець, автор порівняльних досліджень у галузі медієвістики та етномузикології, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри старовинної музики НМАУ. З 1979 учасниця багатьох фольклорних експедицій (Полісся, Поділля, Середню Наддніпрянщину, Карпати). Здійснювала аудіозаписи як народної музики, так і церковного співу, у тому числі від російських старообрядців. Має досвід викладання традиційного українського співу в школах та академіях Польщі, Бельгії, Франції.

Олена – одна з тих, хто був біля витоків гурту “Древо”, учасницею якого вона є з першого дня його існування. Пісенний стиль Київського Полісся, з якого починало “Древо”, залишився найближчим для її співочої манери і тембру. Гарно пасують їй також пісенні традиції прилеглих до цієї території земель (Житомирське Полісся, Чернігівщина, Західна Полтавщина).

Головною сферою наукових інтересів О.Шевчук – під впливом її наукового керівника, професора Н.О.Герасимової-Персидської – стала давньоукраїнська церковна монодія і український народний спів, їхній розвиток та взаємовплив у східно-слов’янському контексті. Монодійні твори, розшифровані й реконструйовані Оленою, увійшли до репертуару хорів “Дзвони”, “Київ”, “Credo”.
 

На сайті:

 

Вибрані публікації:

  1. Олена Шевчук. Жартівливе голосіння (нотатки медієвіста) […] // Проблеми етномузикології / НМАУ. – Вип. 1. – К., 1998.
  2. Олена Шевчук. Київський наспів у контексті церковного співу України та Білорусі 17 – 18 ст. (джерела, жанри, риси стилістики” / НМАУ. – К., 1999.
  3. Олена Шевчук. До питання про ладо-звукорядний устрій пісенних мелодій (в аспекті зв’язків народного й церковно-монодійного співу) // Проблеми етномузикології / НМАУ. – К., 2003. – Вип. 2.
  4. Олена Шевчук. Літурґічна вимова ґімноґрафічних текстів в Україні: хомонія (кінець 16 – перша чверть 18 ст.). – Науковий вісник НМАУ, Вип. 41. – К., 2006.
  5. Олена Шевчук. Вокалізація: вступ до порівняльних досліджень // Проблеми етномузикології. – Вип.3. – К., 2007.

 

13 Вересня 2020   (оновлено 17.09.2020)