Джерела


  Наукові публікації
  Про “Древо”
  Альбоми, компакт-диски: автентика первинна і вторинна
 

Наукові публікації
 1. Евгений Ефремов. Вариантность и импровизационность в фольклорном исполнительстве (на материале лирических песен Киевского Полесья [Кандидатська дисертація]. – К., 1989.
 2. Євген Єфремов. Вивчення варіювання форми пісень Полісся // НТЕ. – 1984. – № 3.
 3. Євген Єфремов. Використання місцевих фольклорних традицій в народно-співацькому самодіяльному колективі // Репертуар колективів худож. самодіяльності. – К., 1985.
 4. Євген Єфремов, Валентина Пономаренко. Дослідження локальної народнопісенної традиції як основа діяльності вторинного фольклорного ансамблю // Українське музикознавство. – Вип.24. – 1989.
 5. Євген Єфремов. Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта пісні // Українське музикознавство, вип. 20. – К., 1985.
 6. Євген Єфремов. Музика і ритуал: взаємокоординація звуковисотних чинників та виконавської стилістики в обрядових піснях Центрального Полісся // Студії мистецтвознвчі. – Число 4 (8). Театр. Музика. Кіно. – Вид. ІМФЕ. – Київ, 2004.
 7. Євген Єфремов. Поліські лісові пісні-гуканки // Проблеми етномузикології. — К., 1998. — Вип. 1.
 8. Євген Єфремов. Про традиційну фактурну будову поліських ліричних пісень // Фольклористичні візії (учні – вчителеві І.В.Мацієвському з нагоди 60-річчя). Збірник статей і матеріалів. – Тернопіль: “Астон”, 2001.
 9. Євген Єфремов. Ритмокомпозиційні типи веснянок на території верхнього межиріччя Ужа й Тетерева // Полісся України: матеріали історико-етноґрафічного дослідження. – Львів, 2003. – Вип.3.
 10. Євген Єфремов. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження, — Л., 1997. — Вип. 1: Київське Полісся.
 11. Євген Єфремов. Русальні пісні на Київському Поліссі // Полісся: мова, культура. історія: Матеріали міжнародної конференції — К., 1996.
 12. Євген Єфремов. Сакральний сенс ритуалів викликання дощу // Проблеми етномузикології – К., 2004.
 13. Євген Єфремов. “Тихое пение” и “тонкий голос” в песенном фольклоре украинцев // Инструментоведческое наследие Е. В. Гиппиуса и современная наука. Материалы Международного инструментоведческого симпозиума, посвященного 100-летию Евгения Владимировича Гиппиуса. – СПб, 2003.
 14. Євген Єфремов. Фольклористичний погляд на проблеми етносольфеджіо // Проблеми етномузикологїї. – К., 1998.
 15. Євген Єфремов. Фольклор Київського Полісся // Київ. — 1987. — № 6.
 16. Ганна Коропніченко. Перехідна зона як об’єкт мелогеографії (За матеріалами весільних наспівів межиріччя Тетерева та Ірпеня) // Проблеми етномузикології. Вип. 1. – Київ, 1998.
 17. Ганна Коропніченко. Про один тип жнивних мелодій [у співавторстві з І.Клименко] // Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії КДІК. – К., 1995.
 18. Ганна Коропніченко. Ранні ліричні пісні Київщини, приурочені до жнив // Проблеми етномузикології. Вип. 2. – Київ, 2004.
 19. Тетяна Сопілка. Щедрівки у пісенній традиції Полтавщини (за матеріалами експедицій 1986–2000 рр.) // Проблеми етномузикології. Вип. 2. – Київ, 2004.
 20. Олена Шевчук. Жартівливе голосіння (нотатки медієвіста) […] // Проблеми етномузикології / НМАУ. – Вип. 1. – К., 1998.
 21. Олена Шевчук. Київський наспів у контексті церковного співу України та Білорусі 17 – 18 ст. (джерела, жанри, риси стилістики” / НМАУ. – К., 1999.
 22. Олена Шевчук. До питання про ладо-звукорядний устрій пісенних мелодій (в аспекті зв’язків народного й церковно-монодійного співу) // Проблеми етномузикології / НМАУ. – К., 2003. – Вип. 2.
 23. Олена Шевчук. Літурґічна вимова ґімноґрафічних текстів в Україні: хомонія (кінець 16 – перша чверть 18 ст.). – Науковий вісник НМАУ, Вип. 41. – К., 2006.
 24. Олена Шевчук. Вокалізація: вступ до порівняльних досліджень // Проблеми етномузикології. – Вип.3. – К., 2007.

 

Про “Древо”
 1. Брюховецька Л. Голос рідної землі // Київ, №6, 1987. – С.109-115.
 2. Решетилов В. Не розірвати б серце… // Київ, №9, 1987. – С.115-124, №10.
 3. Хоменко О. Рятуйте, люди, пісню // День у день. – 1992. – №12.
 4. Prymaka Aneta. Liepszy i pięnkniejszy. “Drewo” z Kijowa w CSW // Gazeta wyborća – Gazeta stołeczna. – 19 lipca 2001. – №167 (3771). – st.8.
 5. Курмашов Є. “Кам’яне коло” робить оберт. Під ДАХом відбулася цікава прем’єра ФОпери – вистави нового жанру. // Політика і культура, №45 (176), 10-16 грудня 2002. – С.48-49.
 6. Олеся Паламарюк. Без лірики: Фольклорист Євген Єфремов про тотемні рослини та народні пісні. – day.kiev.ua – 15.04.2004. – pdf.
 7. Конькова Г. Древо. – Енциклопедія сучасної України: esu.com.ua – 2008. – pdf.
 8. Ольга Ковалевська. “Древо”: корені та листя. – 2009 – key2noise.blogspot.com – 2011-07-28. – pdf.
 9. Валерія Радзієвська. В Україні досі вірять в русалок: розповідь етнографа. – gazeta.ua – 16.01.2020. – pdf.
 10. Валерія Радзієвська. Народний спів на високих обертонах здатний долати великі відстані – Євген Єфремов. – gazeta.ua – 12.01.2020. – pdf.
 11. Тарас Подолян. “Спочатку думали – це печерні звуки, а потім не змогли ними наслухатися” – Євген Єфремов. – gazeta.ua – 14.01.2020. – pdf.
 12. Ольга Голинська. Євген Єфремов і гурт “Древо”: подвійний ювілей. – mus.art.co.ua – 28.02.2020. – pdf.

 

Альбоми, компакт-диски


Первинна автентика

 1. Було так. Традиційні ліричні пісні Полтавщини / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2005.
 2. Голоси минулого. Традиційна музика Полтавщини / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2006.
 3. “Йа вже років двісті, як козак в неволі”. Забуті пісні Українців (автентичне виконання) / Упорядник Ганна Коропніченко. – “Українська ДіВіДі Компанія”, 2005.
 4. Коло річки, коло броду. Традиційна музика Полтавщини / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2006.
 5. Многая літа. Традиційна музика українського весілля / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2005.
 6. “Ой як же було ізпрежди віка…” Традиційні пісні Правобережної Київщини (автентичне виконання) / Упорядник Ганна Коропніченко. – КОМП 102. – 2000.
 7. Радуйся, земле. Традиційні колядки і щедрівки Полтавщини / Упорядник Тетяна Сопілка. – 2002.
 8. Традиційна музика Київщини. Лівобережжя (автентичне виконання) / Упорядник Ганна Коропніченко. – КСД 031. – 1997.


Вторинна автентика

 1. “Йа ми ходимо, походжаємо…”. Забуті пісні Київщини. Гурт “Отава” та Київський кобзарський цех (вторинне виконання) / Упорядник Ганна Коропніченко. – 076–0-030–2. – Оберіг, 2005.

 

13 Вересня 2020   (оновлено 14.11.2020)