Євген ЄФРЕМОВ

Текст із сайту drevo-folk.kiev.ua, 2008.

Етномузиколог, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної фольклористики НМАУ ім.Чайковського. На першому курсі консерваторії у 1971 р. відбулася його перша зустріч із справжньою народною музикою під час фольклорної практики. Керівник практики викладач В.О.Матвієнко став його першим наставником, надихнув на фольклористичну діяльність. Пізніше формування Єфремова-етномузиколога відбувалося під впливом його наукового керівника – етноорганолога та композитора І.В.Мацієвського (Санкт-Петербург).

Самостійну експедиційну роботу розпочав з 1977 р., як керівник студентських експедицій – від 1980, у складі комплексних експедицій МНС, націлених на дослідження народної культури радіаційно забруднених територій – з 1994. За всі роки провів музично-етнографічні дослідження в селах Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кримської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, а також Брестської, Гомельської (Бєларусь), Брянської, Курської (Росія) областей.

Є.Єфремов разом з кількома студентами консерваторії у вересні 1979 р. створив фольклорний ансамбль. З того часу він залишається незмінним керівником “Древа”. Постійно експериментуючи та спираючись на досвід колег, попередників – Дмитра Покровського (Росія), Євгенії Костіної (ансамбль “Народный праздник”, Росія), Сергія Оленкіна (Латвія) – Є.Єфремов розробив власну методику постановки голосу у фольклорній манері та варіювання народних пісень за традиційними принципами, які розкрив і дослідив у власній дисертації на матеріалах Київського Полісся. Регулярно веде практичну навчальну роботу зі співу: майстер-класи в Українї та за кордоном (Франція – 1994, 2001 рр., Польща (щороку з 1989), заняття у Рівненському Університеті культури та мистецтв.
 

На сайті:

 

На YouTube – список відтворення:

 

Вибрані публікації:

 1. Вивчення варіювання форми пісень Полісся / Євген Єфремов // НТЕ. – 1984. – № 3.
 2. Використання місцевих фольклорних традицій в народно-співацькому самодіяльному колективі / Євген Єфремов // Репертуар колективів худож. самодіяльності. – К., 1985.
 3. Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта пісні / Євген Єфремов // Українське музикознавство, вип. 20. – К., 1985.
 4. Фольклор Київського Полісся / Євген Єфремов // Київ. 1987. № 6.
 5. Вариантность и импровизационность в фольклорном исполнительстве (на материале лирических песен Киевского Полесья [Кандидатська дисертація] / Евгений Ефремов. – К., 1989.
 6. Дослідження локальної народнопісенної традиції як основа діяльності вторинного фольклорного ансамблю / Євген Єфремов, Валентина Пономаренко // Українське музикознавство. – Вип.24. – 1989.
 7. Русальні пісні на Київському Поліссі / Євген Єфремов // Полісся: мова, культура. історія: Матеріали міжнародної конференції – К., 1996.
 8. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі / Євген Єфремов // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження, – Л., 1997. – Вип. 1: Київське Полісся.
 9. Поліські лісові пісні-гуканки / Євген Єфремов // Проблеми етномузикології. – К., 1998. – Вип. 1.
 10. Фольклористичний погляд на проблеми етносольфеджіо / Євген Єфремов // Проблеми етномузикологїї. – К., 1998.
 11. Про традиційну фактурну будову поліських ліричних пісень / Євген Єфремов // Фольклористичні візії (учні – вчителеві І.В.Мацієвському з нагоди 60-річчя). Збірник статей і матеріалів. – Тернопіль: “Астон”, 2001.
 12. Ритмокомпозиційні типи веснянок на території верхнього межиріччя Ужа й Тетерева / Євген Єфремов // Полісся України: матеріали історико-етноґрафічного дослідження. – Львів, 2003. – Вип.3.
 13. “Тихое пение” и “тонкий голос” в песенном фольклоре украинцев / Евгений Ефремов // Инструментоведческое наследие Е.В.Гиппиуса и современная наука. Материалы Международного инструментоведческого симпозиума, посвященного 100-летию Евгения Владимировича Гиппиуса. – СПб, 2003.
 14. Музика і ритуал: взаємокоординація звуковисотних чинників та виконавської стилістики в обрядових піснях Центрального Полісся / Євген Єфремов // Студії мистецтвознавчі. – Число 4 (8). Театр. Музика. Кіно. – Вид. ІМФЕ. – Київ, 2004.
 15. Сакральний сенс ритуалів викликання дощу / Євген Єфремов // Проблеми етномузикології – К., 2004.
 16. Євген Єфремов і гурт “Древо”: подвійний ювілей / Ольга Голинська. – mus.art.co.ua – 28.02.2020. – pdf.