Євген ЄФРЕМОВ

Текст із сайту drevo-folk.kiev.ua, 2008.

Етномузиколог, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної фольклористики НМАУ ім.Чайковського. На першому курсі консерваторії у 1971 р. відбулася його перша зустріч із справжньою народною музикою під час фольклорної практики. Керівник практики викладач В.О.Матвієнко став його першим наставником, надихнув на фольклористичну діяльність. Пізніше формування Єфремова-етномузиколога відбувалося під впливом його наукового керівника – етноорганолога та композитора І.В.Мацієвського (Санкт-Петербург).

Самостійну експедиційну роботу розпочав з 1977 р., як керівник студентських експедицій – від 1980, у складі комплексних експедицій МНС, націлених на дослідження народної культури радіаційно забруднених територій – з 1994. За всі роки провів музично-етнографічні дослідження в селах Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кримської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, а також Брестської, Гомельської (Бєларусь), Брянської, Курської (Росія) областей.

Є.Єфремов разом з кількома студентами консерваторії у вересні 1979 р. створив фольклорний ансамбль. З того часу він залишається незмінним керівником “Древа”. Постійно експериментуючи та спираючись на досвід колег, попередників – Дмитра Покровського (Росія), Євгенії Костіної (ансамбль “Народный праздник”, Росія), Сергія Оленкіна (Латвія) – Є.Єфремов розробив власну методику постановки голосу у фольклорній манері та варіювання народних пісень за традиційними принципами, які розкрив і дослідив у власній дисертації на матеріалах Київського Полісся. Регулярно веде практичну навчальну роботу зі співу: майстер-класи в Українї та за кордоном (Франція – 1994, 2001 рр., Польща (щороку з 1989), заняття у Рівненському Університеті культури та мистецтв.
 

На сайті:

 

На YouTube – список відтворення:

 

Вибрані публікації:

 1. Євген Єфремов. Вивчення варіювання форми пісень Полісся // НТЕ. – 1984. – № 3.
 2. Євген Єфремов. Використання місцевих фольклорних традицій в народно-співацькому самодіяльному колективі // Репертуар колективів худож. самодіяльності. – К., 1985.
 3. Євген Єфремов. Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта пісні // Українське музикознавство. – Вип.20. – К., 1985.
 4. Євген Єфремов. Фольклор Київського Полісся // Київ. — 1987. — № 6.
 5. Евгений Ефремов. Вариантность и импровизационность в фольклорном исполнительстве (на материале лирических песен Киевского Полесья [Кандидатська дисертація]. – К., 1989.
 6. Євген Єфремов, Валентина Пономаренко. Дослідження локальної народнопісенної традиції як основа діяльності вторинного фольклорного ансамблю // Українське музикознавство. – Вип.24. – 1989.
 7. Євген Єфремов. Русальні пісні на Київському Поліссі // Полісся: мова, культура. історія: Матеріали міжнародної конференції — К., 1996.
 8. Євген Єфремов. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження, — Л., 1997. — Вип. 1: Київське Полісся.
 9. Євген Єфремов. Поліські лісові пісні-гуканки // Проблеми етномузикології. — К., 1998. — Вип. 1.
 10. Євген Єфремов. Фольклористичний погляд на проблеми етносольфеджіо // Проблеми етномузикологїї. – К., 1998. – Вип. 1.
 11. Євген Єфремов. Про традиційну фактурну будову поліських ліричних пісень // Фольклористичні візії (учні – вчителеві І.В.Мацієвському з нагоди 60-річчя). Збірник статей і матеріалів. – Тернопіль: “Астон”, 2001.
 12. Євген Єфремов. “Тихое пение” и “тонкий голос” в песенном фольклоре украинцев // Инструментоведческое наследие Е. В. Гиппиуса и современная наука. Материалы Международного инструментоведческого симпозиума, посвященного 100-летию Евгения Владимировича Гиппиуса. – СПб, 2003.
 13. Євген Єфремов. Ритмокомпозиційні типи веснянок на території верхнього межиріччя Ужа й Тетерева // Полісся України: матеріали історико-етноґрафічного дослідження. – Львів, 2003. – Вип.3.
 14. Євген Єфремов. Сакральний сенс ритуалів викликання дощу // Проблеми етномузикології – К., 2004.
 15. Євген Єфремов. Музика і ритуал: взаємокоординація звуковисотних чинників та виконавської стилістики в обрядових піснях Центрального Полісся // Студії мистецтвознвчі. – Число 4(8). Театр. Музика. Кіно. — Вид. ІМФЕ. — Київ, 2004.
 16. Ольга Голинська. Євген Єфремов і гурт “Древо”: подвійний ювілей. – mus.art.co.ua – 28.02.2020. – pdf.

 

13 Вересня 2020   (оновлено 23.10.2020)