З-ПУД КАМЕНЯ ВОДА ТЕЧЕ (лірична)

Київська обл., Поліський р-н, с.Вільшанка.

CD-аудіоальбом “Древо: Пісні з України”, 1998. Співає гурт “Древо” у складі: Євген Єфремов (заспів), Олена Шевчук (верхній голос), Віталій Протасов – mp3:

З-пуд каменя да вода й тече,
Конь води не хоче.

Конь води не хоче,
Да ой я да коня приневолю:
Конь води нап’ється.

Конь води нап’ється,
Да оглянувся ж да ж назад себе –
Дівчонка сміється.

Дівчонка сміється,
Да ти ж думаєш, да дівчинонько,
Що я й одну ж маю?

Що я ж й одну й маю,
Да я таких да дівчиноньок,
Да я ж десять кохаю.

Я ж десять кохаю:
Да одна ж їде ж да коня веде,
Друга й напуває.

Да друга ж напуває,
Да й третяя ж да сідло несе,
Четверта сідлає.

Да четверта сідлає,
Да й а п’ятая да вельон миє,
Шостая качає.

Й да шостая качає,
Да й а седьмая да п’є, гуляє,
Восьмая ридає.

Восьмая ридає,
Да й а дев’ята да письмо пише,
Десята й питає.

Десята питає:
Да куда ж їдеш, да й од’їжджаєш,
Сизокрилой орле?

Да сизокрилой орле…
Да а хто ж мене да молодую
Цю нічку пригорне?

Цю нічку пригорне…
Да пригортайся, да дівчинонько,
К другому такому.

І да к другому такому,
Да й не кажи да тої правди,
Що мені самому.